Laeb Sündmused

« Sündmused

KONSOLIDEERIMINE. Kolmepäevane praktikum “Arvestuse fööniks – kontsern”

7. märts @ 10:0014:15

| 378€ + km

Soodushind kehtib kuni 21. veebruarini 2018

Hea ettevõtte juht, finantsjuht, raamatupidaja ja audiitor!

Olete oodatud konsolideerimise kursusele, mis toimub 7., 14. ja 21. märtsil 2018, Tallinnas.
Kursus on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest.

3-osaline konsolideerimise kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Iga päeva teema kohta oleme koostanud ülesande Excelis, mida koos lahendame ja kommenteerime. Samm sammult kursuse päevakava tagab, et praktikum on sobilik ka neile, kes ei ole varem konsolideerinud ega kasutanud konsolideeritud aruandeid oma otsuste langetamisel.

Kursuse sisu arvestab kehtivate RTJide ja hea raamatupidamistava alusteks olevaid IFRSi nõudeid.

Palume kursusele kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.

Konsolideerimise kursuse viib läbi New Yorgis sündinud, rahvusvahelise taustaga finantsanalüütik ja koolitaja, Rita Ilisson.
Rita Ilisson_lektori pilt
Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste doonorite konsultant alates 1991. Õppejõud, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Albaanias jt riikides. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. 2001-2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides, on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel.

Võimalus saada juurde teadmisi ja täiendada praktilisi oskusi konsolideerimisest kursusel, mis toimub 7., 14., ja 21. märtsil 2018, Tallinnas.

Pakkumine kiirematele registreerujatele!

Tutvu kursuse päevakavadega ja registreeri end osalema kuni 21. veebruarini 2018 soodushinnaga 378 eurot + km.

Alates 22.02.2018 tavahind 465 eurot + km.

Mitme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtivad lisasoodustused!

Kahe osaleja registreerimisel kehtib soodustus 5%.

Kolme ja enama osaleja registreerimisel kehtib soodustus 10%

Teid kursusele oodates

Hansa Konverentsid


KURSUSE PÄEVAKAVA

I PÄEV  7. märts 2018

09.30─10.00 Hommikukohv ja registreerimine

10.00─12.00

-Lühikokkuvõte konsolideeritud aruannete ajaloost

-IAS 1, IFRS 3, IAS 27, IAS 36, IAS 37 ja hea raamatupidamistava

-VKE IFRS (IFRS for SMEs) ja konsolideerimine

Ostuanalüüsi koostamine (esmane konsolideerimine):

-soetusmaksumuse määramine (omakapitali- või võlainstrument, raha või mitterahaline sissemakse)

-omandatud netovara õiglase väärtuse määramine

12.00─12.40 Lõuna

12.40─14.15

Ostuanalüüsi koostamine (esmane konsolideerimine) järg:

-tingimuslike kohustuste ja immateriaalse vara arvelevõtmine

-positiivse või negatiivse firmaväärtuse määramine

-mittekontrolliva osaluse (vähemusosaluse määramine)

14.15─14.30 küsimused, esimese kursusepäeva lõpetamine


II PÄEV
 14. märts 2018

09.30─10.00 Hommikukohv

10.00─12.00

Soetamisjärgne konsolideerimine

-ostuanalüüsis arvelevõetud õiglase väärtuste muutused

-vastastikuste nõuete ja kohustuste elimineerimine

-omavahelistest tehingutest tekkinud kontsernisiseste realiseerimata kasumite/ kahjumite elimineerimine

12.00─12.40 Lõuna

12.40─14.15

Teema jätkub

-omavahelised tehingud

-etapiviisiline omandamine ja müük

-konsolideeritud rahavoogude aruanne

14.15─14.30 küsimused, teise kursusepäeva lõpetamine


III PÄEV
21. märts 2018

09.30─10.00 Hommikukohv

10.00─12.00

Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine

Vara väärtuse testi alused

12.00─12.40 Lõuna

Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine

Vara väärtuse testi alused

12.40─14.15

Teema jätkub

14.15─14.30 küsimused-vastused, kursuse lõpetamine


Aeg ja maht

7., 14., ja 21. märtsil 2018

Kell 10.00─14.30

Koht ja parkimine

Tartu mnt 44 seminarisaal
Tallinn

* Parkimise info saadetakse osalejale e-teel koos meeldetuletuskutsega.

Maksumus

Kuni 21. veebruarini 2018 kehtib soodushind 378 eurot + km!

Alates 22.02.2018 tavahind 465 eurot + km.

Kahe osaleja registreerimisel ühest ettevõttest lisandub soodustus 5%.

Kolme ja enama osaleja registreerumisel ühest ettevõttest lisandub soodustus 10%

Võimalik on kursuse eest tasuda kahes osas.

Maksumus sisaldab

Konsolideerimine 3-osaline kursus. Kursuse põhjalikud materjalid paberkandjal ja Excelis (kodutööd, ülesanded ja lahendused), kohvipausid, lõunasöögid. Kursuse läbinutele tunnistus.

Tasumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve, mille tasumist ootame vastavalt arvel esitatud maksetähtajaks.

Loobumine

Kursusest loobumisest teatada kirjalikult 28. veebruariks (k.a) 2018. Hilisemal loobumisel kuulub registreeruja poolt tasumisele 80% kursuse maksumusest.

Registreerimine

Osaleja asutuse nimi *

Osaleja asutuse aadress tänav, postiindeks, linn/vald, maakond *

Kontaktisiku andmed Nimi, amet, telefon, e-post *

Soovin registreerida inimest *

1.

Lisainfo

Küsimused korraldajale/lektori(te)le

Detailid

Kuupäev:
7. märts
Aeg:
10:00 − 14:15
Hind:
378€ + km
Sündmuse kategooria:
Koduleht
http://www.hansakonverentsid.ee

Toimumiskoht

Seiklusjutte Maalt ja Merelt seminarisaal
Tartu maantee 44
Tallinn, 10115 Estonia
+ Google kaart