Ettevõtte töötajate meeskondlikud tegevused jõulupeole, talve- või suvepäevadele

Allpoolkirjeldatud kahest osast koosneva koolitusprogrammi „Parimate mängijatega meeskond võidab“ eesmärk on mitte lihtsalt “harida” personali, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste käitumises ja töö tulemustes. Soov on aidata kaasa meeskonna ja omavahelise suhtluse taseme tõstmisele ning tööalase tegevuse veelgi tulemuslikumaks kujunemisele.

Koolitusprogramm:

 • Tugevdab meeskonna liikmete omavahelist koostööd
 • Annab uusi võimalusi omavaheliste suhete paremaks mõistmiseks
 • Aitab kaasa oodatud muudatuste toimumisele.
 • Tugevdab meeskonnatunnet
 • Julgustab ja innustab osalejaid ühiste eesmärkide ja paremate tulemuste nimel koos tegutsema ning avatumalt suhtlema.
 • Pakub rõõmu ja lusti.

I osa – koolitus:

Mina ja meeskond

 • Mis on meeskond
 • Millises meeskonnas ma töötan?
 • Kas ……..alal töötamine on meeskonnatöö?
 • Mis määrab meeskonnatöö tulemuslikkuse?
  – Kuidas usaldus tekib ja mida see meile annab?
 • Mis võiks meie koostöös hakata muutuma?
  – Kokkulepped edasise koostöö parandamiseks

Kuni nelja akadeemilise tunni pikkuse koolituse jooksul tehakse nii iseseisvaid- kui ka grupitöid, kuulatakse konsultandi loengut ning arutletakse kuuldu üle.

Päeva lõpul kirjutavad osalejad endale kirja, mis saabub nende postkasti ca 5-7 kuu pärast. See aitab koolituse mõjusust suurendada ja tuletab meelde koolituse ajal mõeldud mõtteid ja vastuvõetud otsuseid.

II osa – aktiivsed tegevused:

Osalejad tegelevad mitmesuguste individuaalsete ning meeskondlike tegevuste ja mängudega. Hiljem arutletakse ja tehakse järeldusi, mis toimus ja miks toimus ning mida oleks suure tõenäosusega võinud teistmoodi teha. Kokkuvõtted on lihtsasti ümber paigutatavad osalejate igapäevatöösse ning seal praktiliselt kasutatavad, aidates sellega osalejatel olla koostöös veelgi edukam.

Ca 4-6 liikmega meeskonnad moodustuvad juhuslikkuse põhimõttel. Tegevused on jagatud kaheks-kolmeks mooduliks, igaühe pikkuseks ca 90 minutit, sõltuvalt ürituse eesmärgist ja ajakasvast.

Mõned näited

I mäng – „Juhaidii“

Meeskondade ülesandeks on koostada ja ette kanda etteantud tööalasel teemal üks isetegevuslik esitlus (luuletus, laul, stseen…), kus osalevad kõik meeskonna liikmed.

Vestlusteema: meeskond ja koostöö.

II mäng – „Jaga numbrid“

Meeskondade ülesandeks on jagada ruut neljaks võrdseks osaks, kusjuures igas osas peab olema erinev number st ühesuguseid numbreid ühes osas olla ei tohi.

III mäng – „Eksinuna ulgumerel“

Osalejatel tuleb nii individuaalselt, kui hiljem meeskonnana, seada ritta ning „kaitsta“ oma arvamust, mis puudutab laevahukul vajaminevaid esemeid. Võitjaks tuleb see meeskond, kelle vastus ühtib päästespetsialistide arvamusega.

Vestlusteema: motivatsioon, mida me saame ise mõjutada ja mis on meie kontrolli all ning mis mõjutab meie tegevuse tulemusi.

IV mäng – „Parim torn“

Meeskonnad peavad aja peale ehitama olemasolevatest materjalidest võimalikult kõrge torni. Võidab see meeskond, kes püstitab kõige kõrgema torni.

V mäng – „Mis uudist“

Meeskondade ülesandeks on otsida ja tutvustada ajalehest uudiseid, mis puudutavad osalejate igapäevatööga seotud teemasid ja mis avaldavad vahetut mõju töö tulemustele. Seejärel tutvustada ja analüüsida neid uudiseid.

Vestlusteema: kommunikatsioon ja info liikumine, praktiline tagasiside andmine.

VI mäng – „Kuidas mäluga lood on“

Meeskonnaliikmetel tuleb esialgu igaühel eraldi ja pärast koos meenutada lugu, mille koordinaator neile ette luges. Võitjaks  kuulutatakse see meeskond, kes tegi vastamisel kõige vähem vigu.

Sõlmitakse ühiselt meeskondlik kokkulepe, mis edaspidi muutub et asjad hakkaksid sujuvamalt toimuma.

 

Lisainformatsioon:

Kaia Kitsnik
juhatuse liige/koolitusjuht
Tel: (+372) 6115666, (+372) 56933318
E-post: kaia@hansakonverentsid.ee