Laeb Sündmused

« Sündmused

  • Antud sündmus on juba toimunud.

Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil. Sisekoolitus. *Välja müüdud

28. jaanuar 2016 @ 10:0016:00

Koolituse eesmärk:

Õpetada koostama korrektseid, selgeid ja arusaadavaid ametikirju; selgitada tekstiloome, sh e-kirjade koostamise eripära; värskendada osalejate teadmisi eesti õigekeelest ja heast stiilist; tutvustada üld-, ameti- ja bürokraatiakeele tunnuseid ning õpetada vältima kantseliiti ja võõrkeelendeid; tutvustada keelehooldeallikaid, sh e-materjale. Praktilised harjutused õpitu kinnistamiseks.

Koolituse sisu:
 
Õigekiri, õigekirja norm ja hea tava. Keeleseaduse nõuded normi ja tava järgimiseks. Ametikeele eripärad.
E-kirja erinevus paberkirjast. Kirjutise eesmärk, sihtrühm. Kirja standard. Viisakus ja hea tava. Ametikirjadele ja avaliku teabe nõuetele vastamine.
Lühidus, täpsus, mõistetavus. Lauseehituse mõju lugejale.
Kuidas hoida lugeja huvi: kirja pikkus, kuidas liigendada, kuidas tuua esile oluline teave. Lühikirjutamise põhireeglid. Mida e-kirja vormistades veel arvestada.
Halb stiil, stiili mõju arusaadavusele ning lugeja huvile.
Eesti keel üleilmses ruumis. Kuidas vältida võõrast keelt eesti keeles: sõnavara ja grammatika. Eurobürokraatia keel, halvad toortõlked inglise keelest.
Bürokraatiakeel, mõttetud fraasid, tühisõnad ja nende vältimine.
Eesti õigekeele uuendused.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Koolituse meetod:

Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid. Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja tutvustab sobivamaid keelehoolderaamatuid. Lektor vastab osalejate küsimustele koolituse kestel ja lõpus.

Lektor:

Loone Ots, lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetab TÜs eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut aastast 1993. Olnud mitme välisülikooli külalislektor. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.

Registreerimine

Osaleja asutuse nimi *

Osaleja asutuse aadress tänav, postiindeks, linn/vald, maakond *

Kontaktisiku andmed Nimi, amet, telefon, e-post *

Soovin registreerida inimest *

1.

Lisainformatsioon

Küsimused korraldajale / lektori(te)le

Detailid

Kuupäev:
28. jaanuar 2016
Aeg:
10:00 − 16:00
Sündmuse kategooria: