Laeb Sündmused

« Sündmused

  • Antud sündmus on juba toimunud.

Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil. Välja müüdud.

31. mai 2016 @ 09:0014:30

Koolituse eesmärk

Õpetada koostama korrektseid, selgeid ja arusaadavaid kirju; selgitada tekstiloome sh e-kirjade koostamise eripära; värskendada osalejate teadmisi eesti õigekeelest ja heast stiilist; tutvustada üld-, ameti- ja bürokraatiakeele tunnuseid ning õpetada vältima kantseliiti ja võõrkeelendeid; tutvustada keelehooldeallikaid, sh e-materjale. Praktilised harjutused õpitu kinnistamiseks.

Koolituse sisu

• Tekst ja sõnum. Lugeja ning kirjutaja vaated. Lihtne keel kui sõnumi kandja: lihtne lauseehitus, lause pikkus, sõnavormid. Eripärad.
• Sihtrühmad ja allkeeled, üld- ja erialakeele sõnavara. Ametikeele hea tava. Erialakeele kohandamine. Eesti keel üleilmses ruumis. Kuidas vältida võõrast keelt eesti keeles: sõnavara ja grammatika. Eurobürokraatia keel, halvad toortõlked inglise keelest.
• Stiiliühtsuse nõue. E-tekstid ja uutesse suhtluskeskkondadesse kirjutamine: kodulehe teave, e-kirjad, Facebook, Twitter, blogi. Nende kirjutamise stiilierinevused. Kuidas kirjutame ja vormistame e-kirja. Kirja uuest standardist: e- ja paberikirja erinevusi. Inglise ja eesti kirjatava erinevusi.
• Kuidas kirjutada selget kutset, äraütlust, pretensioonivastust, arvet ja võlanõuet. Praktiline töö õpitu kinnistamiseks.
• Eesti õigekeele uuendused.

Koolituse meetod

Koolitus seob loengu praktiliste harjutustega ning rakendab aktiivõppe meetodeid. Lisaks suunab ja julgustab koolitus kasutama hea keele internetiallikaid ja tutvustab sobivamaid keelehoolderaamatuid. Lektor vastab osalejate küsimustele koolituse kestel ja lõpus.

Lektor: Loone Ots, lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ja kaitsenud filosoofiadoktori väitekirja. Õpetab TÜs eesti keele, kirjanduse ja kultuuriga seotut aastast 1993. Olnud mitme välisülikooli külalislektor. Eesti keele koolitusi teinud aastast 2007. Keele valdkonnas uurib peamiselt lugejakeskset tekstiloomet ja stilistikat. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Registreerimine

Osaleja asutuse nimi *

Osaleja asutuse aadress tänav, postiindeks, linn/vald, maakond *

Kontaktisiku andmed Nimi, amet, telefon, e-post *

Soovin registreerida inimest *

1.

Lisainformatsioon

Küsimused korraldajale / lektori(te)le

Detailid

Kuupäev:
31. mai 2016
Aeg:
09:00 − 14:30
Sündmuse kategooria:

Korraldaja

Hansa Konverentsid
Telefon:
(+372) 56 933 318
Koduleht
www.hansakonverentsid.ee