Sihtgrupp: äriühingute raamatupidajad ja spetsialistid, kelle igapäevane tegevus hõlmab ka aastaaruande koostamist või selle koostamisele kaasa aitamist.

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade 2017. aasta majandusaasta aruande koostamisest, probleemsetest kohtadest ning esineda võivatest vigadest.

Lektor: Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor, alates 1994. aastast  Eesti Audiitorkogu liige

TEEMAD:

 • Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Eesti hea raamatupidamistava versus Eesti Finantsaruandluse Standardid – mis muutub ja mis jääb samaks.
 • Ettevõtete liigitus ja nende aastaaruannete erisused:
  −Mikroettevõtte aastaaruanne
  −Väikeettevõtte aastaaruanne
  −Keskmise suurusega ettevõtte aastaaruanne
  −Suurettevõtte aastaaruanne
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  −Varade ja kohustiste kajastamine ja mõõtmine
  −Tulude ja kulude kajastamine
  −Rahavood
 • Tegevusaruanne