Laeb Sündmused

« Sündmused

Teenuse / toote / tegevuse / investeeringu tasuvus. Kahepäevane kursus “Tasuvuse ahel”

14. märts @ 10:0016:00

| 323€ + km

Soodushind kehtib kuni 22. veebruarini 2019

Lugupeetud ettevõtte juht, finantsjuht, -spetsialist, projektijuht, raamatupidaja, audiitor!

Olete oodatud teadmisi täiendama kahepäevasele praktilisele finantskursusele “Tasuvuse ahel”, mille korraldame 14. ja 21. märtsil 2019, Tallinnas.

Kahepäevase kursuse eesmärk on anda Teile, ettevõtte omanikud, juhtivtöötajad, raamatupidajad ja audiitorid, võimalus:

•   vaadelda raamatupidamise andmeid ja aruandeid finantsisti pilgu läbi;
•   tutvuda tasuvuse, tootlikkuse ja rentaabluse mõõdikutega;
•   hoomata jätkusuutliku edu ja lisanduva väärtuse loomise rusikareegleid;
•   õppida tasuvust arendama finantssihtidel põhineva eelarveprotsessi kaudu;
•   tajuda, kuidas arendada raamatupidamise süsteemi juhtimise otsuste tugisüsteemiks.

Praktiliste näidete ja teooria abil selgitatakse tasuvuse koostisosi, mis alustel tasuvust hinnata, milliste meetodite abil tuletada uute toodete või investeeringute mõju tulevaste perioodide tasuvusele ja kuidas suunata tasuvuse arengut finantssihtidel põhineva eelarveprotsessi kaudu. Sülearvutipõhine kursus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid MS Excelis.

Sihtgrupp: “Tasuvuse ahel” kursus on mõeldud Teile, kes osalete ettevõtte ja projektide eelarve koostamise protsessis ja kelle otsustest sõltub ettevõtte tulevane edu ja jätkusuutlikkus.

Meetodid: lühiloengud, ülesanded MS Excelis kohapeal lahendamiseks, kodutöö, tulemuste analüüs ja hindamine.

Töötuba I  14. märtsil 2019 kell 10.00–16.00

TASUVUS JA FINANTSSIHTIDE OLEMUS

Aruanded kui analüüsi alus
-bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne

Suhtarvuanalüüs
-likviidsus ja maksejõulisus (staatiline ja dünaamiline)
-käibekapitali suhtarvud ja kasumi kvaliteedimäär
-kapitalistruktuur ja finantsvõimendus
-tasuvusmarginaalid (EBIT, EBITDA jne)
-kulu-maht-kasum mudel
-piirkasum, tasakaalupunkt rahas ja ühikutes
-operatiivne võimendus
-tootlikkuse ja rentaabluse näitajad (ROA ja ROE)
-DuPont seosed ja finantssihtide määramine
-investeeritud kapitali tootlikkus ja kasv
-kapitali struktuuri poliitika
-kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
-dividendipoliitika ja tootlikkus

Ülesanded Excelis: ettevõtte finantsanalüüs.


Töötuba II
 − 21. märtsil 2019 kell 10.00–16.00

TOOTE/TEENUSE TASUVUS JA INVESTEERIMISE OTSUSED

TOOTE TASUVUS

Kulude loomus ja liigendus
-muutuv, otsene, kaudne ja perioodi kulu
Omahind–tootmis- ja puhas omahind
-tegevuspõhine (ABC) kuluarvestus ja omahinna kalkuleerimine

INVESTEERINGU TASUVUS

Raha aegväärtuse kontseptsioon

-raha aegväärtus (time value of money, PV, FV, PMT, RATE jne)

Ülesanded Excelis: aegväärtus.

Investeerimispoliitika

Investeeringute hindamismeetodid
-investeeringu rahavoogude arvestus
-pikaajaliste investeeringute nõutav tasuvusmäär (hurdle rate)
-kapital, kapitali hind (WACC) ja ROIC

Investeeringu tasuvus

-tasuvusaeg (Paypack period)
-sisemine intressimäär (IRR) ja MIRR (mugandatud IRR)
-puhas nüüdisväärtus (NPV)
-tasuvusindeks (PI)
-NPV ja IRR ristumispunkt

Strateegiline eelarve

-äritegevuse rahavood
-investeerimistegevuse rahavood
-vaba rahavoog
-kapitali struktuuri poliitika
-dividendipoliitika

Ülesanded Excelis: investeeringu tasuvus.

Palume kaasa võtta sülearvuti. Kursuse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.

Kursuse “Tasuvuse ahel” viib läbi Maire-Otsus Carpenter
Lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Töötanud pearaamatupidajana ja audiitorina ning Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialistina. Mairel on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu liige. Tal on pikaajaline koolituskogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alal ning tema selleteemalisi artikleid on avaldatud mitmetes raaamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes.

* Registreerides end osalema kahepäevasele kursusele kuni 22. veebruarini 2019 kehtib soodushind 323 eurot + km!

Alates 23.02.2019 tavahind 436 eurot + km.

Mitme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtivad hinnasoodustused!

Kahe osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 5%.

Kolme ja enama osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%

< Suurepärane võimalus on tellida finantskoolitus organisatsiooni!
Programmi koostamisel arvestame Teie ettevõtte soove ja vajadusi. Küsige lisainformatsiooni ja pakkumist!

Kohtumiseni kursusel

Hansa Konverentsid


* Hansa Konverentsid on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot leiate siit.


KURSUSE PÄEVAKAVAD

I PÄEV14. märts 2019

TEGEVUSE TASUVUS JA FINANTSSIHTIDE OLEMUS

09.30–10.00 Hommikukohv ja registreerimine

10.00–11.30 Aruanded kui analüüsi alus
-bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne

11.30–12.15 Suhtarvuanalüüsi sisu ja vajalikkus
-staatiline ja dünaaamiline likviidsus

12.15–13.00 Lõuna

13.00–15.30 Suhtarvuanalüüs

-käibekapitali suhtarvud ja kasumi kvaliteedimäär
-kapitalistruktuur
-tasuvusmarginaalid (EBIT, EBITDA jne)
-kulu-maht-kasum
-piirkasum, tasakaalupunkt rahas ja ühikutes
-operatiivne võimendus
-finantsvõimendus ja kapitali hind
-rentaabluse näitajad (opROA, opROE ja DuPont seosed)

Ülesanded excelis: ettevõtte finantsanalüüs.

15.3016.00 küsimused-vastused, kursusepäeva lõpetamine


II PÄEV
 21. märts 2019

TOOTE/TEENUSE TASUVUS

09.30–10.00 Hommikukohv ja registreerimine

10.00–11.00 Toote tasuvus

Kulude loomus ja liigendus
-muutuv, otsene, kaudne ja perioodi kulu
Omahind–tootmis- ja puhas omahind
-tegevuspõhine (ABC) kuluarvestus ja omahinna kalkuleerimine

11.00–12.30 Investeeringu tasuvus

Raha aegväärtus
-raha aegväärtus (time value of money, PV, FV, PMT, RATE jne)

Ülesanded excelis: aegväärtus.

12.15–13.00 Lõuna

13.00–15.30

Investeeringute hindamismeetodid
-investeeringu rahavoogude arvestus
-pikaajaliste investeeringute nõutav tasuvusmäär (hurdle rate)
-kapital, kapitali hind (WACC) ja ROIC

Investeeringu tasuvus
-tasuvusaeg (Paypack period)
-sisemine intressimäär (IRR) ja MIRR (mugandatud IRR)
-puhas nüüdisväärtus (NPV)
-tasuvusindeks (PI)
-NPV ja IRR ristumispunkt

Ülesanded excelis: investeeringu tasuvus

15.3016.00 küsimused-vastused, kursuse lõpetamine


Aeg ja maht

14. ja 21. märts 2019

Kell 10.00–16.00

Koht ja parkimine

EPIK seminarisaal
Toompuiestee 10, Tallinnas

* Transpordivahendi parkimise info saadetakse osalejale koos meeldetuletuskutsega e-teel.

Maksumus

Kuni 22. veebruarini 2019 kehtib osaleja soodushind 323 eurot + km!

Alates 23.02.2018 tavahind 436 eurot + km.

Kahe osaleja registreerimisel ühest ettevõttest lisandub soodustus 5%.

Kolme ja enama osaleja registreerumisel ühest ettevõttest lisandub soodustus 10%.

Soovi korral osaleda ühel kursusepäeval, osavõtutasu üks kursusepäev 169 eurot + km.

* Võimalik on kursuse eest tasuda kahes osas.

Maksumus sisaldab

“Tasuvuse ahel” kaks koolituspäeva, põhjalikud materjalid paberkandjal ja Excelis (ülesanded, lahendused, vastused), kohvipausid, lõunasöögid. Kursuse läbinutele tunnistus.

Tasumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve Hansa Konverentsid OÜ poolt, mille tasumist ootame vastavalt arvel esitatud maksetähtajaks.

Loobumine

Kursusest loobumisest teatada kirjalikult 6. märtsini (k.a) 2019. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele registreeruja poolt 80% kursuse maksumusest.

Registreerimine

Osaleja asutuse nimi *

Osaleja asutuse aadress tänav, postiindeks, linn/vald, maakond *

Kontaktisiku andmed Nimi, amet, telefon, e-post *

Soovin registreerida inimest *

1.

Lisainfo

Küsimused korraldajale/lektori(te)le

Detailid

Kuupäev:
14. märts
Aeg:
10:00 − 16:00
Hind:
323€ + km
Sündmuse kategooria:
Koduleht
http://www.hansakonverentsid.ee

Korraldaja

Hansa Konverentsid
Telefon:
(+372) 56 933 318
Koduleht
www.hansakonverentsid.ee

Toimumiskoht

EPIK saal
Toompuiestee 10
Tallinn, Estonia
+ Google kaart