Laeb Sündmused

« Sündmused

  • Antud sündmus on juba toimunud.

Tuleohutuse seaduse koolitus vastutavatele isikutele. Veebikoolitus

20. mai @ 10:0021. mai @ 10:00

| 119€ + km

Soodushind kehtib kuni 15. maini 2020

Lugupeetud ettevõtte ja asutuse juht, haldusjuht, turvajuht, majandusjuhataja- tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud!

Olete oodatud teadmisi täiendama tuleohutuse seaduse koolitusele töökoha tuleohutuse paremaks korraldamiseks. Koolituse viime osalejatele läbi veebikoolitusena 20. ja 21. mail 2020. 

Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest.  Räägime sh  muudatustest. Selgitame, mida tuleb teada ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17).

Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks ettevõttes.

Koolituse teemad: tuleohutuse seadus, tuleohutuse eest vastutavate isikute õigused, kohustused ja vastutus, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted, nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele, tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused, evakuatsiooninõuded, käitumine tuleõnnetuse korral, esmased tulekustutusvahendid. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17).

Töömeetodid:

Tuleohutuse seaduse veebikoolitus vastutavatele isikutele on praktilise sisuga, koosneb lühiloengutest, konsultatsioonist ja aruteludest. Teoreetilised loengud on illustreeritud näidismaterjalidega. Osalejad on aktiivselt reaalajas kaasatud. Koolitaja vastab osalejate küsimustele koolituse kestel ja lõpus.

Koolituse läbinutele väljastame täiendõppe tunnistuse.

Koolitaja

Juri Jemeldjažev, suurte kogemustega tuleohutuse valdkonna spetsialist ja koolitaja. Omandanud päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti kutsetaseme 5 (kutsetunnistus nr 152282).

Alates 2004. aastast tegeleb tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30 aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Ta on töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal 1977. aastast.

Koolitus on mõeldud Teile, kes peate kursis olema tuleohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmisega ning oskama kehtivaid nõudeid edukalt rakendada oma töös.

Sooduspakkumine kiirematele registreerujatele!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 15. maini 2020 soodushinnaga 98 eurot + km!

Alates 16.05.2020 koolituse tavahind 149 eurot + km.

* Mitme osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtivad hinnasoodustused.

Kaks kuni kolm osalejat lisandub soodustus 5%.
Alates neljandast osalejast
lisandub soodustus 10%.

< Suurepärane võimalus on tellida tuleohutuse seaduse koolitus organisatsiooni eesti või vene keeles. Soovi korral viime koolituse läbi veebikoolitusena.
Samuti on võimalik tellida evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse läbiviimine Teie ettevõttes või asutuses teile sobival ajal. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist! 

Ohutut töökeskkonda soovides.

Kohtumiseni koolitusel

Hansa Konverentsid


* Hansa Konverentsid on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiate siit.


AJAKAVA 20. mail 2020 (I osa)

09.40–10.00 Osalejate registreerimine veebikeskkonnas

10.00–11.30 Tuleohutuse seadus

-kohustused tuleohutuse tagamisel;

-vastutus tuleohutuse eest;

-ehitise ja selle osa tuleohutusnõuded.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

-enesekontrolli eesmärk;

-ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne;

-tuleohutusaruande koostamine ja esitamine.

Tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused

-automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;

-automaatne tulekustutussüsteem;

-evakuatsioonivalgustus;

-suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;

-tuletõkkeuksed;

-tulekustutid.

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Teema jätkub

küsimused−vastused


AJAKAVA
 21. mail 
2020 (II osa)

09.40–10.00 Osalejate registreerimine veebikeskkonnas

10.00–11.30 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17).

Evakuatsiooni tagamine

-evakuatsioonitee;

-väljumistee;

-evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks;

-evakuatsiooni- ja väljumistee ukse või sellel asuva ukse sulused.

Päästetööde ja päästemeeskonna ohutuse tagamine

-päästemeeskonna sissepääs hoonesse;

-päästemeeskonna infopunkt;

-operatiivkaart.

11.30–11.45 Paus

11.45–13.00 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (SM määrus 30.03.2017 nr 17)

-märgtõusetoru;

-tuletõrje voolikusüsteem;

-nõuded olemasolevatele ja ehitatavatele ehitistele.

13.00–13.15  Küsimused-vastused. Koolituspäeva lõpetamine

_______________________________________________________________________

Aeg ja maht

20. ja 21. mai 2020

Kell 10.00–13.15

Koolituse maht kokku: 8 akadeemilist tundi (8 x 45 min)

Asukoht

Tuleohutuse seaduse veebikoolitusel on võimalik osaleda kodus, kontoris või mujal asukohas.
Mugavam on osaleda koolitusel arvuti kaasabil. Vajalik on internetiühendus.

Enne koolitust saadame osalejatele juhise ja lingi veebikoolitusel osalemiseks.

Maksumus

Registreerudes kuni 15. maini 2020 kehtib soodushind 98 eurot + km.

Alates 16.05.2020 osaleja tavahind 149 eurot + km.

Kaks kuni kolm osalejat lisandub soodustus 5%.
Alates neljandast osalejast
lisandub soodustus 10%.

Maksumus sisaldab

Tuleohutuse seaduse koolitus vastutavatele isikutele (veebikoolitus), koolituse materjalid e-teel. Koolituse läbinutele täiendõppe tunnistus.

Tasumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve Hansa Konverentsid OÜ poolt. Arve palume tasuda arvel esitatud maksetähtajaks.

Loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest kirjalikult teavitada e-posti aadressile hansa@hansakonverentsid.ee.
Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne koolitust, kuni 13. maini 2020(k.a), kuulub Hansa Konverentsid poolt tagastamisele 100% koolituse maksumusest.
Koolitusest loobumise teatamisel 6-2 kalendripäeva enne koolitust, kuulub registreeruja poolt tasumisele 80% koolituse maksumusest.
Koolitusest loobumisest mitteteatamisel alates üks kalendripäev enne koolitust või koolitusele kohale mitte ilmumisel, õppetasu ei tagastata ja Hansa Konverentsid poolt väljastatud arve kuulub registreeruja poolt tasumisele.

Lisainformatsioon

Kaia Kitsnik
Telefon: (+372) 56 933 318
E-post: hansa@hansakonverentsid.ee

Registreerimine

Osaleja asutuse nimi *

Osaleja asutuse aadress tänav, postiindeks, linn/vald, maakond *

Kontaktisiku andmed Nimi, amet, telefon, e-post *

Soovin registreerida inimest *

1.

Lisainformatsioon

Küsimused korraldajale / lektori(te)le

Detailid

Algus:
20. mai @ 10:00
Lõpp:
21. mai @ 10:00
Hind:
119€ + km
Sündmuse kategooria:
Koduleht
http://www.hansakonverentsid.ee

Toimumiskoht

Veebikoolitus

Korraldaja

Hansa Konverentsid
Telefon:
(+372) 56 933 318
Koduleht
www.hansakonverentsid.ee