Laeb Sündmused

« Sündmused

  • Antud sündmus on juba toimunud.

Tuletöö tegemise koolitus tuletööde tegijatele

11. juuni @ 10:0015:30

| 96€ + km

Soodushind kehtib kuni 1. juunini 2020

Tuletööde tegijad – olete oodatud tuletöö tegemise koolitusele, mille korraldame teile 11. juunil 2020 EPIKoda seminarisaalis,  Toompuiestee 10, Tallinnas.

Koolituse eesmärk: omandada vajalikud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Anda ülevaade seadusemuudatustest. Tõsta osalejate teadlikkust võimalikest ohtudest töökohal ja saada vajalikud teadmised kuidas käituda ohuolukorras kahjutule puhkemise korral. Päeva lõpus teadmiste kontroll – testi vormis ja praktiline kustutusharjutus.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist.

Tuletööd teostavale töötajale on koolituse läbiviimine ja tema ohutusteadlikkuse valmisoleku kontrollimine kohustuslik.

Tuletööd on gaasja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine, gaasleegi kasutamine. Muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Tuletöö tegemise koolitus lõpeb osalejate teadmiste kontrollimisega kirjaliku testi vormis. Test loetakse sooritatuks, kui vastustest vähemalt 75% on õigesti vastatud.

Tuletööd võib teostada isik, kes on läbinud edukalt tuletööde tegemise koolituse ja kellele on antud tuletöötunnistus, ohutusteadlikkust tõendav dokument. Tuletöötunnistus annab õiguse teostada tuletöid Eesti Vabariigi territooriumil ja tunnistus kehtib kuni 5 aastat alates väljastamise kuupäevast.

Koolitaja

Juri Jemeldjažev, suurte kogemustega tuleohutusspetsialist ja koolitaja. Omandanud päästeinspektori ja tuleohutusspetsialisti kutsetaseme 5 (kutsetunnistus nr 152282).

Alates 2004. aastast tegeleb ta tuleohutusalase ekspertiisi, konsultatsioonide ja koolitustega. Juri omab 30ne aastast töökogemust tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise valdkonnas. Ta on töötanud juhtivatel ametipostidel tuletõrje- ja päästealal 1977. aastast.

* Sooduspakkumine kiirematele registreerujatele!

Tutvu koolituse päevakavaga ja registreeri end osalema kuni 1. juunini 2020 soodushinnaga 96 eurot + km!

Alates 02.06.2020 tavahind 149 eurot + km.

* Mitme osaleja registreerimisel ühest ettevõttest kehtivad hinnasoodustused.

Kaks kuni kolm osalejat ühest ettevõttest kehtib soodustus 5%.
Neli ja enam osalejat ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

< Tuleohutuse seaduse koolitusi vastutavatele isikutele ja tuletööde tegijatele on võimalik tellida organisatsiooni eesti ja vene keeles. Samuti on võimalik tellida  evakuatsiooni  ja tulekahju korral tegutsemise õppus ettevõttesse. Küsige lisainformatsiooni ja hinnapakkumist! 

Ohutut töökeskkonda soovides.

Kohtumiseni koolitusel!

Hansa Konverentsid


* Hansa Konverentsid on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiate siit.


AJAKAVA 11. juunil 2020

Tuletöö tegemise koolitus

09.30–10.00 Hommikukohv ja registreerimine

10.00–11.30 Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

-tuletöö olemus ja liigid;

-tuletööga kaasnevad riskid;

-tulekahju olemus ja selle levik;

-tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Ohutus tuletöö tegemisel

-tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded;

-nõuded tuletöö tegemiseks;

-vajalikud tingimused tuletööks;

-tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine;

-tulekustutusvahendid tuletöö kohas;

-töövahenditega kaasnevad riskid ja nende ohutu kasutamine.

13.15–13.55 Lõunapaus

13.55–15.00 Tulekahju korral tegutsemine

-käitumine tulekahju korral;

-tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid;

-tulekustutusvahendite kasutamine.

15.00–15.30 Teadmiste kontroll, kirjalik test. Praktiline kustutusharjutus

15.30– Täiendavad küsimused, vastused. Koolituse lõpetamine

_______________________________________________________________________

Aeg ja maht

11. juuni 2020

Kell 10.00–15.30

Koolituse maht 6 akadeemilist tundi (6×45 minutit)

Koht ja parkimine

EPIKoda seminarisaal
Toompuiestee 10, Tallinn

* Transpordivahendi parkimise info saadetakse osalejatele meeldetuletuskutsega e-teel,
hiljemalt kaks tööpäeva enne koolitust.

Maksumus

Registreerudes kuni 1. juunini 2020 kehtib soodushind 96 eurot + km.

Alates 02.06.2020 osaleja tavahind 149 eurot + km.

*Kaks kuni kolm osalejat ühest ettevõttest kehtib soodustus 5%.

*Kolm ja enam osalejat ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

Maksumus sisaldab

Tuletöö tegemise koolitus eesti keeles, koolituse materjalid paberkandjal, kohvipausid, lõunasöök. Koolituse läbinutele sh testi ja kustutusharjutuse edukalt sooritanutele väljastatakse tuletöötunnistus plastikkaardil (kehtib kuni 5 aastat).

Tasumine

Registreerumise järgselt saadame kinnituse ja arve Hansa Konverentsid OÜ poolt. Arve palume tasuda arvel esitatud maksetähtajaks.

Loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest kirjalikult teavitada e-posti aadressile hansa@hansakonverentsid.ee.
Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne koolituse algust, kuni 4. juunini 2020 (k.a), kuulub Hansa Konverentsid poolt tagastamisele 100% koolituse maksumusest.
Koolitusest loobumise teatamisel 6-2 kalendripäeva enne koolitust, kuulub registreeruja poolt tasumisele 80% koolituse maksumusest.
Koolitusest loobumisest mitteteatamisel alates üks kalendripäev enne koolitust või koolitusele kohale mitte ilmumisel, õppetasu ei tagastata ja Hansa Konverentsid poolt väljastatud arve kuulub registreeruja poolt tasumisele.

Lisainformatsioon

Kaia Kitsnik
Telefon: (+372) 56 933 318
E-post: hansa@hansakonverentsid.ee

Registreerimine

Osaleja asutuse nimi *

Osaleja asutuse aadress tänav, postiindeks, linn/vald, maakond *

Kontaktisiku andmed Nimi, amet, telefon, e-post *

Soovin registreerida inimest *

1.

Lisainformatsioon

Küsimused korraldajale / lektori(te)le

Detailid

Kuupäev:
11. juuni
Aeg:
10:00 − 15:30
Hind:
96€ + km
Sündmuse kategooria:
Koduleht
http://www.hansakonverentsid.ee

Korraldaja

Hansa Konverentsid
Telefon:
(+372) 56 933 318
Koduleht
www.hansakonverentsid.ee

Toimumiskoht

EPIKoda saal
Toompuiestee 10
Tallinn, Estonia
+ Google kaart