Teenused

Hansa Konverentsid on asutatud 2009. aastal ja pakkunud koolituslahendusi täiskasvanute koolitusturul 10 aastat. Hansa Konverentside põhitegevus on avalike koolituste, seminaride, töötubade, konverentside ja tellimuskoolituste korraldamine.

Teenused Teie ürituse edukaks õnnestumiseks

Projektijuhtimine

Visualiseerime projekti protsessi algusest lõpuni, selgitame välja ürituse ootused, vajadused ja eesmärgi. Koostame projektiplaani ja eelarve ning jälgime selle täitmist. Leiame sobivad koostööpartnerid, suhtleme nendega koolituse / konverentsi eel ja üritusel kohapeal. Koostame ürituse kokkuvõtte, aruandluse-tagasiside ja hindame ürituse tulemuslikkust. Meie hooleks võite usaldada arvete koostamise ja nende väljasaatmise, vajalike ruumide, toitlustuse, esinejate leidmise, vajamineva tehnika-, transpordi- ja majutuse korralduse. Usaldus, kiirus ja täpsus on märksõnad Hansa Konverentside projektijuhtimise protsessis.

Koolituste/konverentside visuaalne stiil, trükised ja meened

Loome koolitusele / konverentsile  visuaalse stiili, kujundame ning trükime vajalikud materjalid. Ürituse kestvust, stiili ja sisu arvesse võttes, oleme valmis pakkuma meelepäraseid kirjutusvahendeid, ärikingitusi ja meeneid.

Kommunikatsioon

Meie hooleks võite jätta koolituse / konverentsi suhtekorralduse ning turundus- ja teavituskampaania läbiviimise, sisaldab sh kutsete-, info saatmist kui ka reklaami ja telemarketingi. Pöörame tähelepanu projekti maine kujundamisele ja tagasisidele projekti edukuse ja jätkusuutlikkuse kohta.

Ruumid, toitlustamine ja tehnilised lahendused

Leiame sobiva toimumiskoha ja korraldame ettevalmistused. Organiseerime toitlustuse, helitehnilise teenindamise ja vajamineva esitlustehnika. Soovi korral tagame sünkroontõlke tehnika ja tõlgid. Hindame kliendi mugavust ja heaolu.

Kohapealne teenindus

Osalejate registreerimine koolitusel / konverentsil kohapeal. Pakume professionaalset ja ladusat teenindust Hansa Konverentside poolt. Sekretariaadi teenindus hõlmab esinejate, osalejate registreerimist, materjalide ja meenete kätteandmist, esinejate ja osalejate juhendamist ja suunamist, ruumide korrashoiu tagamist kohapeal.

Mõeldes osalejatele enne koolitust või konverentsi

Kanname hoolt selle eest, et osalejatel tekiks kindlustunne juba enne üritusepäeva toimumist. Kõikidele osalejatele saadame kinnituse registreerumise järel ja meeldetuletuskutse hiljemalt paar päeva enne ürituse toimumist. Teie soovil broneerime majutuse, transpordi ja lisapaketid. Koostame ürituse eel- ja järelprogramme. Oleme avatud ja vastame meeleldi osalejate küsimustele.

Sisu

Hansa Konverentsidel on kuue aasta pikkune kogemus Eesti koolitus- ja konverentsiturul. See on andnud kogemuse, millele tuginedes saame anda teile soovitusi ja ettepanekuid, nõustame klienti alati hea meelega. Aitame koostada sobivaid lahendusi ja programme, alates visuaalse imagoloogia väljatöötamisest kuni ürituse projekti elluviimiseni.

Eel- ja järelprogrammide koostamine

Oleme valmis organiseerima eriprogramme, vastuvõtte, näituseid, tootetutvustusi, õhtuseid meelelahutusi ja muid Teie soovide kohaseid üritusi.

Ideest teostuseni!

Teie, Hansa Konverentsid